Tag: Kommunalteknikk

Elvadalen, Volda

Hoved- og detaljplan

Reinsvoll kryssingsspor 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Niras

 • Ferdig detaljplan

  2019 

 • Reinsvoll stasjon på Gjøvikbanen 
 • Hovedplan og detaljplan: Etablering av kryssingsspor og oppgradering av stasjonsanlegg. 

Vår rolle:

Prosjektering av tele og lavspent. 

 

Vansjø vannverk

Oppgradering

Vansjø vannverk 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  MOVAR

 • Interkommunalt vannverk beliggende i Moss kommune 
 • Oppgradering av elektroteknisk anlegg 
 

 

Vår rolle:

Utredning og prosjektering. 

 

Besøksadresse

Verkstedveien
Inngang C22
3. etasje

Kontakt