Rådgivende elektro

Samferdsel, infrastruktur
og bygg.

Borgen stasjon, Sporveien
E139 Damåsen-Saggrenda. Foto: Statens vegvesen – Kjell Wold
Eidsvollsbygningen. Foto: Daniel H.Holm

De siste tiårene har vi blitt stadig mer spesialisert innen veg og tunnel, mens jernbane og sporvei er et nytt og engasjerende satsningsområde. Vi er med å utvikle den modellbaserte prosjekteringen, 3D og BIM. Da med stor vekt på tverrfaglighet, effektiv kommunikasjon med entreprenøren på anlegget, og solid dokumentasjon for ettertiden.

Veg &
tunnel

 • Elkraft
 • Automasjon
 • Tele
 • Belysning
 • Jordingsanlegg
 • Føringsveier

Jernbane &
sporvei

 • Lavspent
 • Sporvekselvarme
 • Togvarme
 • Tele
 • Signal
 • Banestrøm
 • Jordingsanlegg

Bygg

 •  
 • Elkraft
 • Tele
 • Belysning
 • Nødlys
 • Overvåkning
 • Brannalarmanlegg

Kommunal-
teknikk

 • Elkraft
 • Automasjon
 • Tverrfaglig koordinering

Besøksadresse

Verkstedveien
Inngang C22
3. etasje

Kontakt

StartBANK

Achilles