Rådgivende elektro

Samferdsel, infrastruktur
og bygg.

Borgen stasjon, Sporveien
E139 Damåsen-Saggrenda. Foto: Statens vegvesen – Kjell Wold
Eidsvollsbygningen. Foto: Daniel H.Holm

De siste tiårene har vi blitt stadig mer spesialisert innen veg og tunnel, mens jernbane og sporvei er et nytt og engasjerende satsningsområde.

Vi er med å utvikle den modellbaserte prosjekteringen, 3D og BIM. Da med stor vekt på tverrfaglighet, effektiv kommunikasjon med entreprenøren på anlegget, og solid dokumentasjon for ettertiden.

Vi har solid ekspertise på rehabiliteringer, noe som sikrer rasjonelle og økonomiske løsninger når eksisterende anlegg skal videreføres.

Veg & tunnel

   •    Elkraft
   •    Automasjon
   •    Tele
   •    Belysning
   •    Jordingsanlegg
   •    Føringsveier

Jernbane & sporvei

   •    Lavspent
   •    Sporvekselvarme
   •    Togvarme
   •    Tele
   •    Banestrøm
   •    Jordingsanlegg

Bygg & industri

   •    Elkraft
   •    Belysning
   •    Nødbelysning
   •    Automasjon
   •    Tele
   •    Overvåkning
   •    Brannalarmanlegg

Besøksadresse

Drammensveien 167
3. etasje

Kontakt

StartBANK

Achilles