Solide prosjekter

Komplett kompetanse sikrer helhetlig gjennomføring.

Janos modellerer belysning av motorveg.
Lars som kontrollingeniør i vegtunnel.

Vi følger gjerne byggeprosessen hele veien fra forprosjekt til ferdigstillelse: avklaring av krav og forskrifter, utarbeidelse av løsninger, tverrfaglig koordinering, produksjonsgrunnlag, oppfølging på anlegg med byggherre og entreprenør, samt sluttdokumentasjon.

RÅDGIVNING
PROSJEKTERING
PROSJEKTLEDELSE
BYGGLEDELSE

Komplette tjenester

Lang erfaring, moderne kunnskap.

Bred elektrofaglig kompetanse sikrer helhetlige løsninger, effektivt produksjonsgrunnlag for bygging og et trygt resultat.

Elektro

 • Høyspenning

 • Lavspenning

 • Automasjon
 • Tele
 • Kabelomlegginger

Belysning

 • Veg- og tunnelbelysning
 • Lysdesign og effektbelysning
 • Lysmålinger
 • Lysberegninger
 • Adaptasjonsluminans

BIM

 • 3D-prosjektering
 • 3D-modellering
 • Lyssimulering
 • Tverrfaglig koordinering

Prosjekt og anlegg

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggeledelse
 • Kontraktshåndtering
 • Kontrollfunksjoner

Rådgivning og prosjektering

 • Konkurransegrunnlag
 • Arbeidsgrunnlag
 • Kravspesifikasjon
 • LCC-kalkyle
 • Kostnadskalkyle

Bærekraftig 
utvikling.

Miljøansvar

Vi jobber med bærekraft både internt i den daglige driften av bedriften vår, og i utbyggingsprosjektene  hvor vi er involvert.

Sammen med entreprenører, byggherrer og levererandører utvikles effektive og praktiske løsninger på anleggene som bygges for fremtiden. Vårt største potensial er å støtte bransjen med gode løsninger og prosesser for å økonomisere ressursbruk både i byggefasen og videre drift.

Bærekraftsmål

Med utgangspunkt i FN sine bærekraftsmål har vi definert satsningsområdene hvor vi kan bidra best:

 • Ren energi til alle
 • Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Innovasjon og infrastruktur
 • Stoppe klimaendringene

Dette gir grunnlag for vår bærekraftstrategi, som også er konkretisert med faglige sjekklister til bruk i prosjektering.

Sertifisert kompetanse

En av våre ansatte er sertifisert innen BREEAM Infrastructure, et verktøy for dokumentasjon og vurdering av arbeidet med klima, bærekraft og samfunnsansvar i anleggsprosjekter.

Miljøfyrtårn

Firmaet er sertifisert miljøfyrtårn og driftes spesielt med hensyn til redusert ressursbruk og begrenset økologisk fotavtrykk, samt ivaretagelse av et sundt og godt sosialt arbeidsmiljø.

Link til sertifikat og rapport for miljøfyrtårn.

Besøksadresse

Drammensveien 167
3. etasje

Kontakt

StartBANK

Achilles