Solide prosjekter

Komplett kompetanse sikrer helhetlig gjennomføring.

Janos modellerer belysning av motorveg.
Lars som kontrollingeniør i vegtunnel.

Vi følger gjerne byggeprosessen hele veien fra forprosjekt til ferdigstillelse: avklaring av krav og forskrifter, utarbeidelse av løsninger, tverrfaglig koordinering, produksjonsgrunnlag, oppfølging på anlegg med byggherre og entreprenør, samt sluttdokumentasjon.

RÅDGIVNING
PROSJEKTERING
PROSJEKTLEDELSE
BYGGLEDELSE

Komplette tjenester

Lang erfaring, moderne kunnskap.

Bred elektrofaglig kompetanse sikrer helhetlige løsninger, effektivt produksjonsgrunnlag for bygging og et trygt resultat.

Elektro

 • Høyspenning

 • Lavspenning

 • Automasjon
 • Tele
 • Kabelomlegginger

Belysning 

 • Veg- og tunnelbelysning
 • Lysdesign og effektbelysning
 • Lysmålinger
 • Lysberegninger
 • Adaptasjonsluminans

BIM 

 • 3D-prosjektering
 • 3D-modellering
 • Lyssimulering
 • Tverrfaglig koordinering

Prosjekt og anlegg

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggeledelse
 • Kontraktshåndtering
 • Kontrollfunksjoner

Rådgivning og prosjektering

 • Konkurransegrunnlag
 • Arbeidsgrunnlag
 • Kravspesifikasjon
 • LCC-kalkyle
 • Kostnadskalkyle

Besøksadresse

Verkstedveien
Inngang C22
3. etasje

Kontakt