Byggeledelse

Fv 48 Tunnel bak Tysse 

Prosjektinfo

  • Byggherre
    Statens vegvesen, region vest 
  • 7,5 km ny veg, inkl. 2,3 km tunnel 
 

 

Vår rolle:

Byggeledelse elektro 

 

Besøksadresse

Verkstedveien
Inngang C22
3. etasje

Kontakt