Hoved- og detaljplan

Reinsvoll kryssingsspor 

Prosjektinfo

 • Byggherre
  Bane NOR 
 • Samarbeidspartnere
  Niras
 • Ferdig detaljplan
  2019 
 • Reinsvoll stasjon på Gjøvikbanen 
 • Hovedplan og detaljplan: Etablering av kryssingsspor og oppgradering av stasjonsanlegg. 
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av tele og lavspent. 

 

Besøksadresse

Drammensveien 167
3. etasje

Kontakt

StartBANK

Achilles