Motorveg og tunneler

Sotrasambandet

Prosjektinfo

  • Rv 555, Øygarden og Bergen
  • 12,5 km tunneler
  • 9,4 km firefelts veg
  • 14 km fortau og sykkelveger
  • 22 broer og viadukter

Vår rolle:

Prosjektering elektro og BIM: elkraft, automasjon og belysning.

Besøksadresse

Drammensveien 167
3. etasje

Kontakt

StartBANK

Achilles