Oppgradering

Vansjø vannverk 

Prosjektinfo

  • Byggherre
    MOVAR
  • Interkommunalt vannverk i Moss
  • Oppgradering av elektroteknisk anlegg
  • Reservekraftsanlegg
 

 

Vår rolle:

Utredning, prosjektering og tverrfaglig oppdragsledelse. 

 

Besøksadresse

Drammensveien 167
3. etasje

Kontakt

StartBANK

Achilles