Author: Anders

E16 Eggemoen-Olum

Belysning

E16 Eggemoen-Olum

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Statens vegvesen

 • Samarbeidspartner

  Niras

 •  

  2,2 km gang- og sykkelveg med tilhørende belysning, samt belysning av amfi.

Vår rolle:

Lysdesign og prosjektering elektro.

 • Belysning av gang- og sykkelveg.
 • Lysdesign for amfi.
 • Omlegging av eksisterende infrastruktur.Ski hensetting

Detaljplan

Ski hensetting og ny Østre linje

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Niras

 • Ferdig detaljplan

  2021

 • Hensetting Ski Syd
 • Ny avgrening Østre linje mellom Ski og Kråkstad
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av tele for detaljplan. Vi har også utarbeidet tele og lavspent for hovedplan.

 

Skullerud skianlegg

Oppgradering og utvidelse

Skullerud skianlegg

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bymiljøetaten, Oslo kommune

 • Ferdig

  2021 

 • Oppgradering av elektroteknisk anlegg
 • Skullerud skistue
 • Snøproduksjon
 • Teknisk bygg
 • Arenabygg
 

 

Vår rolle:

Utredning og prosjektering.

 

Blindern-Ullevål

Oppgradering av banestrøm for t-bane

Blindern-Ullevål

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Sporveien

 • Samarbeidspartnere

  Multiconsult

 • Ferdig

  2021 

 • Fra Blindern stasjon til og med Ullevål stasjon
 • Inkluderer to overkjøringsspor
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av banestrøm og jordingsanlegg.

 

UDK 02

Jernbanetunnel

UDK 02
Kulvert og løsmassetunnel

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Veidekke og Niras

 • Ferdig

  2025 

 • Foregår under Strømsåsen, sør for Drammen stasjon.
 • 540 m betongtunnel som bygges i åpen byggegrop.
 • 290 m løsmassetunnel skal kobles til bergtunnel.

 

Vår rolle:

Prosjektering og modellering av føringsveier. Inkluderer trekkerør for høyspent, lavspent og tele, samt kabelkanaler og kummer. Detaljerte BIM-modeller med egenskapsinformasjon.

 

Rødølstunnelen

Kontrollingeniør

Rødølstunnelen

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Statens vegvesen

 • Ferdig

  2020

 • 2 km vegtunell, klasse B
 • 2 km veg i dagen med vegbelysning
 • E16
 • Vang i Valdres
 

 

Vår rolle:

Kontrollingeniører.

 

Bodung og Galterud

Nye kryssingsspor

Bodung og Galterud

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Niras

 • Ferdig detaljplan

  2020

 • Detaljplan for to nye kryssingsspor
 • Bodung stasjon og Galterud stasjon på Kongsvingerbanen 
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av tele. 

 

UDK 01

Jernbanetunnel

UDK 01
Bergtunnel og dagsone

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Veidekke og Niras

 • Ferdig

  2025 

 • I Skoger, sør for Drammen
 • 6 km ett-løps dobbeltsporet tunnel
 • 300 m dagsone
 • Med tilhørende tverrslags- og evakueringstunneler skal det bygges tilsammen 10,8 kilometer tunneler
 

 

Vår rolle:

Prosjektering og modellering av føringsveier. Inkluderer trekkerør for høyspent, lavspent og tele, samt kabelkanaler og kummer. Detaljerte BIM-modeller med egenskapsinformasjon.

 

 • 1
 • 2

Besøksadresse

Drammensveien 167
3. etasje

Kontakt

StartBANK

Achilles