E6 Ranheim-Værnes

Motorveg og tunneler

E6 Ranheim-Værnes

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Nye Veier

 • Totalentreprenør

  Acciona Construction

 • Total underentreprenør elektro og automasjon

  SICE og Roxel

 • Åpning

  2025-2026 

 • 23 km motorveg med 110-sone 
 • 3 tunneler
 • 5 kryssområder
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av elektrotekniske anlegg og belysning.

 

Eidfjord samfunnshus

Oppgradering og rehabilitering

Eidfjord samfunnshus

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Eidfjord kommune

 • Ferdigstillelse

  2022 

 • Oppgradering og rehabilitering av det elektrotekniske anlegget
 • Samfunnshus inkludert bl.a. svømmehall, kjøkken/kantine og barnehage.
 

 

Vår rolle:

Prosjektering, samfunnsøkonomisk analyse og utarbeidelse av tilbudsgrunnlag.

 

Kleverud–Sørli-Åkersvika

Byggeplan: nytt dobbeltspor på Dovrebanen

Kleverud–Sørli-Åkersvika

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartner

  SWECO

 • Åpning

  2027

 • 30 km nytt dobbeltspor
 • 3 km tunnel
 • Ombygging av stasjoner
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av SRO.

 

Belysning amfi

E16 Eggemoen-Olum

Belysning

E16 Eggemoen-Olum

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Statens vegvesen

 • Samarbeidspartner

  Niras

 •  

  2,2 km gang- og sykkelveg med tilhørende belysning, samt belysning av amfi.

Vår rolle:

Lysdesign og prosjektering elektro.

 • Belysning av gang- og sykkelveg.
 • Lysdesign for amfi.
 • Omlegging av eksisterende infrastruktur.



Ski hensetting

Detaljplan

Ski hensetting og ny Østre linje

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Niras

 • Ferdig detaljplan

  2021

 • Hensetting Ski Syd
 • Ny avgrening Østre linje mellom Ski og Kråkstad
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av tele for detaljplan. Vi har også utarbeidet tele og lavspent for hovedplan.

 

Skullerud skianlegg

Oppgradering og utvidelse

Skullerud skianlegg

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bymiljøetaten, Oslo kommune

 • Ferdig

  2021 

 • Oppgradering av elektroteknisk anlegg
 • Skullerud skistue
 • Snøproduksjon
 • Teknisk bygg
 • Arenabygg
 

 

Vår rolle:

Utredning og prosjektering.

 

Nordøyvegen

Nye undersjøiske tunneler 

Nordøyvegen

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Møre og Romsdal fylkeskommune 

 • Samarbeidspartner

  Kraftmontasje AS 

 • Åpning

  2022

 • Total underentreprise elektro 
 • Totalt 13 km tunnel: 
 • 3 undersjøiske tunneler 
 • 1 bergtunnel 
 • 10 km veilys 

Vår rolle:

Prosjektering av elektro og automasjon: vegbelysning og tunnelinstallasjoner.

 

Blindern-Ullevål

Oppgradering av banestrøm for t-bane

Blindern-Ullevål

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Sporveien

 • Samarbeidspartnere

  Multiconsult

 • Ferdig

  2021 

 • Fra Blindern stasjon til og med Ullevål stasjon
 • Inkluderer to overkjøringsspor
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av banestrøm og jordingsanlegg.

 

UDK 02

Jernbanetunnel

UDK 02
Kulvert og løsmassetunnel

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Veidekke og Niras

 • Ferdig

  2025 

 • Foregår under Strømsåsen, sør for Drammen stasjon.
 • 540 m betongtunnel som bygges i åpen byggegrop.
 • 290 m løsmassetunnel skal kobles til bergtunnel.

 

Vår rolle:

Prosjektering og modellering av føringsveier. Inkluderer trekkerør for høyspent, lavspent og tele, samt kabelkanaler og kummer. Detaljerte BIM-modeller med egenskapsinformasjon.

 

Vansjø vannverk

Oppgradering

Vansjø vannverk 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  MOVAR

 • Interkommunalt vannverk i Moss
 • Oppgradering av elektroteknisk anlegg
 • Reservekraftsanlegg
 

 

Vår rolle:

Utredning, prosjektering og tverrfaglig oppdragsledelse. 

 

Besøksadresse

Verkstedveien
Inngang C22
3. etasje

Kontakt

StartBANK

Achilles