Elvadalen, Volda

Hoved- og detaljplan

Reinsvoll kryssingsspor 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Niras

 • Ferdig detaljplan

  2019 

 • Reinsvoll stasjon på Gjøvikbanen 
 • Hovedplan og detaljplan: Etablering av kryssingsspor og oppgradering av stasjonsanlegg. 

Vår rolle:

Prosjektering av tele og lavspent. 

 

Fv 48 Tunnel bak Tysse

Byggeledelse

Fv 48 Tunnel bak Tysse 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Statens vegvesen, region vest 

 • 7,5 km ny veg, inkl. 2,3 km tunnel 
 

 

Vår rolle:

Byggeledelse elektro 

 

Nordøyvegen

Nye undersjøiske tunneler 

Nordøyvegen

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Møre og Romsdal fylkeskommune 

 • Samarbeidspartnere

  Kraftmontasje AS 

 • Åpning

  2022

 • Total underentreprise elektro 
 • Totalt 13 km tunnel: 
 • 3 undersjøiske tunneler 
 • 1 bergtunnel 
 • 10 km veilys 

Vår rolle:

Prosjektering av elektro og automasjon: vegbelysning og tunnelinstallasjoner.

 

Vansjø vannverk

Oppgradering

Vansjø vannverk 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  MOVAR

 • Interkommunalt vannverk beliggende i Moss kommune 
 • Oppgradering av elektroteknisk anlegg 
 

 

Vår rolle:

Utredning og prosjektering. 

 

Eidsvollsbygningen

Rådgivning

Eidsvollsbygningen

Foto: Daniel H.Holm

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Statsbygg

 • Ferdigstilt

   2014 

 • Rehabilitering 
 

 

Vår rolle:

Rådgiver elektro. 

 

Det Kongelige Hoffet

Rådgiver elektro

Det Kongelige Hoffet 

Prosjektinfo

 • Byggherre

    

 • Samarbeidspartnere

   

 • Ferdig detaljplan

     

 

 

Vår rolle:

Rådgiver elektro. 

 

Røabanen og Borgen st.

Oppgradering banestrøm 

Røabanen og Borgen st. 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Sporveien

 • Samarbeidspartnere

  Multiconsult

 • Ferdig bygging

  2020/2021 

 • Oppgradering av Borgen overkjøringsspor og deler av Røabanen 
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av banestrømanlegg, samt oppfølging under bygging. 

 

Reinsvoll kryssingsspor

Hoved- og detaljplan

Reinsvoll kryssingsspor 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Niras

 • Ferdig detaljplan

  2019 

 • Reinsvoll stasjon på Gjøvikbanen 
 • Hovedplan og detaljplan: Etablering av kryssingsspor og oppgradering av stasjonsanlegg. 
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av tele og lavspent. 

 

Kongsvinger hensetting

Hovedplan

Kongsvinger hensetting 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Niras 

 • Ferdig hovedplan

  2018

Hovedplan: Kongsvinger hensetting 

Vår rolle:

Prosjektering av tele og lavspent.

 

E134 Damåsen-Saggrenda

Foto: Statens Vegvesen

Ny motorveg og tunneler 

E134 Damåsen-Saggrenda

Foto: Statens Vegvesen

Prosjekt detaljer

 • Byggherre

  Statens Vegvesen

 • Åpning

  2020

 • Ny 13,2 km motorveg 
 • To tunneler 
 • Sideveger 
 • Øvre Eiker og Kongsberg kommune i Viken 
 

Vår oppgave:

Prosjektering av elektro og automasjon: vegbelysning og tunnelinstallasjoner, samt oppfølging i byggeperiode. 

 • 1
 • 2

Besøksadresse

Verkstedveien
Inngang C22
3. etasje

Kontakt