De kongelige eiendommer

Rådgiver elektro

De kongelige eiendommer

Prosjektinfo

 • Byggherre

    Det kongelige hoff og Statsbygg

 • Prosjekter

Sikringsprosjektet (ferdig 2021)

Rehabilitering av eiendommer 

 

 

 

Vår rolle:

Rådgiver elektro siden 1994. 

 

Røabanen og Borgen st.

Oppgradering av banestrøm for t-bane

Røabanen og Borgen st. 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Sporveien

 • Samarbeidspartnere

  Multiconsult

 • Ferdig bygging

  2020/2021 

 • Oppgradering av Borgen overkjøringsspor og deler av Røabanen 
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av banestrømanlegg, samt oppfølging under bygging. 

 

E134 Damåsen-Saggrenda

Foto: Statens Vegvesen

Ny motorveg og tunneler 

E134 Damåsen-Saggrenda

Foto: Statens Vegvesen

Prosjekt detaljer

 • Byggherre

  Statens Vegvesen

 • Åpning

  2020

 • Ny 13,2 km motorveg 
 • To tunneler 
 • Sideveger 
 • Øvre Eiker og Kongsberg kommune i Viken 
 

Vår oppgave:

Prosjektering av elektro og automasjon: vegbelysning og tunnelinstallasjoner, samt oppfølging i byggeperiode. 

UDK 01

Jernbanetunnel

UDK 01
Bergtunnel og dagsone

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Veidekke og Niras

 • Ferdig

  2025 

 • I Skoger, sør for Drammen
 • 6 km ett-løps dobbeltsporet tunnel
 • 300 m dagsone
 • Med tilhørende tverrslags- og evakueringstunneler skal det bygges tilsammen 10,8 kilometer tunneler
 

 

Vår rolle:

Prosjektering og modellering av føringsveier. Inkluderer trekkerør for høyspent, lavspent og tele, samt kabelkanaler og kummer. Detaljerte BIM-modeller med egenskapsinformasjon.

 

Reinsvoll kryssingsspor

Hoved- og detaljplan

Reinsvoll kryssingsspor 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Niras

 • Ferdig detaljplan

  2019 

 • Reinsvoll stasjon på Gjøvikbanen 
 • Hovedplan og detaljplan: Etablering av kryssingsspor og oppgradering av stasjonsanlegg. 
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av tele og lavspent. 

 

Fv 48 Tunnel bak Tysse

Byggeledelse

Fv 48 Tunnel bak Tysse

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Statens vegvesen, region vest 

 • 7,5 km ny veg
 • Inkludert 2,3 km tunnel 
 

 

Vår rolle:

Byggeledelse elektro 

 

Kongsvinger hensetting

Hovedplan

Kongsvinger hensetting 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Niras 

 • Ferdig hovedplan

  2018

Hovedplan: Kongsvinger hensetting 

Vår rolle:

Prosjektering av tele og lavspent.

 

Elvadalen, Volda

Belysning turveg

Elvadalen, Volda

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Volda kommune

 • Samarbeidspartnere

  Nordplan

 • Ferdig detaljplan

  2018

 • Turvei med bruer i Volda kommune

Vår rolle:

Prosjektering av belysning på turveg, samt effektbelysning på bruer.

 

Eidsvollsbygningen

Rådgivning

Eidsvollsbygningen

Foto: Daniel H.Holm

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Statsbygg

 • Ferdigstilt

   2014 

 • Rehabilitering 
 

 

Vår rolle:

Rådgiver elektro. 

 

 • 1
 • 2

Besøksadresse

Verkstedveien
Inngang C22
3. etasje

Kontakt

StartBANK

Achilles