Author: admin

ÅRETS ANLEGG: Nordøyvegen

Foto: Henrik Knarvik

Nye undersjøiske tunneler 

Nordøyvegen

bygg.no: Årets anlegg 

Prosjektinfo

 • Byggherre:

  Møre og Romsdal fylkeskommune 

 • Samarbeidspartner:

  Kraftmontasje AS

 • Åpning:

  2022 

 • Total underentreprise elektro 
 • Totalt 13 km tunnel 
  • 3 undersjøiske tunneler 
  • 1 bergtunnel 
 • 10 km veilys 
 

Vår rolle:

Prosjektering av elektro og automasjon: vegbelysning og tunnel-installasjoner.

Illustrasjon: Møre og Romsdal fylkeskommune

Continue reading

Vansjø vannverk

Oppgradering

Vansjø vannverk 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  MOVAR

 • Interkommunalt vannverk i Moss
 • Oppgradering av elektroteknisk anlegg
 • Reservekraftsanlegg
 

 

Vår rolle:

Utredning, prosjektering og tverrfaglig oppdragsledelse. 

 

E6 – Arnkvern-Moelv

Ny motorveg og tunnel 

E6 Arnkvern– Moelv 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Nye Veier 

 • Samarbeidspartnere

  Totalentreprenør: Veidekke
  Rådgiver: SWECO 

 • Ferdigstilles

  2020/2021 

 • 24 km, ny 4-felt motorvei 
 • En tunnel 
 • Sideveger 
 • Ringsaker kommune i Innlandet. 
 • Totalentreprise 

Vår rolle:

Prosjektering av vegbelysning og tunnelinstallasjoner, samt oppfølging i byggeperiode.

De kongelige eiendommer

Rådgiver elektro

De kongelige eiendommer

Prosjektinfo

 • Byggherre

    Det kongelige hoff og Statsbygg

 • Prosjekter

Sikringsprosjektet (ferdig 2021)

Rehabilitering av eiendommer 

 

 

 

Vår rolle:

Rådgiver elektro siden 1994. 

 

Røabanen og Borgen st.

Oppgradering av banestrøm for t-bane

Røabanen og Borgen st. 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Sporveien

 • Samarbeidspartnere

  Multiconsult

 • Ferdig bygging

  2020/2021 

 • Oppgradering av Borgen overkjøringsspor og deler av Røabanen 
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av banestrømanlegg, samt oppfølging under bygging. 

 

E134 Damåsen-Saggrenda

Foto: Statens Vegvesen

Ny motorveg og tunneler 

E134 Damåsen-Saggrenda

Foto: Statens Vegvesen

Prosjekt detaljer

 • Byggherre

  Statens Vegvesen

 • Åpning

  2020

 • Ny 13,2 km motorveg 
 • To tunneler 
 • Sideveger 
 • Øvre Eiker og Kongsberg kommune i Viken 
 

Vår oppgave:

Prosjektering av elektro og automasjon: vegbelysning og tunnelinstallasjoner, samt oppfølging i byggeperiode. 

Reinsvoll kryssingsspor

Hoved- og detaljplan

Reinsvoll kryssingsspor 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Niras

 • Ferdig detaljplan

  2019 

 • Reinsvoll stasjon på Gjøvikbanen 
 • Hovedplan og detaljplan: Etablering av kryssingsspor og oppgradering av stasjonsanlegg. 
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av tele og lavspent. 

 

Fv 48 Tunnel bak Tysse

Byggeledelse

Fv 48 Tunnel bak Tysse

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Statens vegvesen, region vest 

 • 7,5 km ny veg
 • Inkludert 2,3 km tunnel 
 

 

Vår rolle:

Byggeledelse elektro 

 

Kongsvinger hensetting

Hovedplan

Kongsvinger hensetting 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Niras 

 • Ferdig hovedplan

  2018

Hovedplan: Kongsvinger hensetting 

Vår rolle:

Prosjektering av tele og lavspent.

 

Elvadalen, Volda

Belysning turveg

Elvadalen, Volda

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Volda kommune

 • Samarbeidspartnere

  Nordplan

 • Ferdig detaljplan

  2018

 • Turvei med bruer i Volda kommune

Vår rolle:

Prosjektering av belysning på turveg, samt effektbelysning på bruer.

 

 • 1
 • 2

Besøksadresse

Drammensveien 167
3. etasje

Kontakt

StartBANK

Achilles