Author: Anders

VKT Lillestrøm

Bussanlegg

VKT Lillestrøm

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Viken kollektivterminaler

 • Ferdig

  2023 

 • Oppgradering av elektroteknisk anlegg:
  • verkstedhall
  • lakkrom (ATEX-område)
  • vaskeri
  • tilhørende bygninger

Vår rolle:

Kartlegging av eksisterende anlegg og identifisering av tiltak. Utarbeidelse av konkurranse- og arbeidsgrunnlag for utførelse.

Continue reading

Bygata øst Furuset

Urban bygate

Bygata øst Furuset

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bymiljøetaten, Oslo kommune

 • Entreprenør

  PA Entreprenør

 • Åpning

  2024 

 • Bygate:
  • 320 m lang
  • 21 m bred

Vår rolle:

Prosjektering av belysning, føringsveger og kabelomlegginger.

Continue reading

E6 Ranheim-Værnes

Motorveg og tunneler

E6 Ranheim-Værnes

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Nye Veier

 • Totalentreprenør

  Acciona Construction

 • Total underentreprenør elektro og automasjon

  SICE og Roxel

 • Åpning

  2025-2026 

 • 23 km motorveg med 110-sone 
 • 3 tunneler
 • 5 kryssområder

Vår rolle:

Prosjektering av elektrotekniske anlegg og belysning.

Continue reading

Furusetbanen

Banestrøm T-bane

Furusetbanen

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Sporveien

 • Hovedrådgiver

  Multiconsult

 • Ferdig

  2023 

 • 6,5 km T-bane:
  • strømskinner aluminium 
  • langsgående jordingsanlegg

Vår rolle:

Prosjektering av strømskinner og jordingsanlegg.

Continue reading

E39 Uføretunnelen

Tunneloppgradering

E39 Uføretunnelen

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Statens vegvesen

 • Totalentreprenør

  Roxel Infra

 • Ferdig bygget

  2022 

 • Sikkerhetsoppgradering av ett-løps vegtunnel
 • Nytt teknisk bygg i dagen
 • Oppgraderte dagsoner: skilt, rekkverk, VA og elektro
 

Vår rolle:

Hovedrådgiver, prosjekteringsledelse, elektroprosjektering, teknisk rådgiver elektro.

Continue reading

Kombikai, Ingøy

Ny flytekaibru

Kombikai, Ingøy

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Troms og Finnmark f.kom.

 • Hovedrådgiver

  Dr.techn. Olav Olsen

 • Ferdig

  2023 

 • Ny fergekai
 • Tilpasning av tilstøtende veg
 

Vår rolle:

Prosjektering av elektro for flytekaibru og aggregathus. Tilpasning av eksisterende belysning og infrastruktur. Utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse.

Continue reading

Eidfjord samfunnshus

Oppgradering og rehabilitering

Eidfjord samfunnshus

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Eidfjord kommune
 • Ferdigstillelse

  2022 

 • Oppgradering og rehabilitering av det elektrotekniske anlegget
 • Samfunnshus inkludert bl.a. svømmehall, kjøkken/kantine og barnehage.

Vår rolle:

Prosjektering, samfunnsøkonomisk analyse og utarbeidelse av tilbudsgrunnlag.

Continue reading

 • 1
 • 2

Besøksadresse

Drammensveien 167
3. etasje

Kontakt

StartBANK

Achilles