Tag: Sporvei & Jernbane

Røabanen og Borgen st.

Oppgradering banestrøm 

Røabanen og Borgen st. 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Sporveien

 • Samarbeidspartnere

  Multiconsult

 • Ferdig bygging

  2020/2021 

 • Oppgradering av Borgen overkjøringsspor og deler av Røabanen 
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av banestrømanlegg, samt oppfølging under bygging. 

 

Reinsvoll kryssingsspor

Hoved- og detaljplan

Reinsvoll kryssingsspor 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Niras

 • Ferdig detaljplan

  2019 

 • Reinsvoll stasjon på Gjøvikbanen 
 • Hovedplan og detaljplan: Etablering av kryssingsspor og oppgradering av stasjonsanlegg. 
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av tele og lavspent. 

 

Kongsvinger hensetting

Hovedplan

Kongsvinger hensetting 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Niras 

 • Ferdig hovedplan

  2018

Hovedplan: Kongsvinger hensetting 

Vår rolle:

Prosjektering av tele og lavspent.

 

Besøksadresse

Verkstedveien
Inngang C22
3. etasje

Kontakt