Tag: Sporvei & Jernbane

Furusetbanen

Banestrøm T-bane

Furusetbanen

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Sporveien

 • Hovedrådgiver

  Multiconsult

 • Ferdig

  2023 

 • 6,5 km T-bane:
  • strømskinner aluminium 
  • langsgående jordingsanlegg

Vår rolle:

Prosjektering av strømskinner og jordingsanlegg.

Continue reading

Ski hensetting

Detaljplan

Ski hensetting og ny Østre linje

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Niras

 • Ferdig detaljplan

  2021

 • Hensetting Ski Syd
 • Ny avgrening Østre linje mellom Ski og Kråkstad
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av tele for detaljplan. Vi har også utarbeidet tele og lavspent for hovedplan.

 

Blindern-Ullevål

Oppgradering av banestrøm for t-bane

Blindern-Ullevål

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Sporveien

 • Samarbeidspartnere

  Multiconsult

 • Ferdig

  2021 

 • Fra Blindern stasjon til og med Ullevål stasjon
 • Inkluderer to overkjøringsspor
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av banestrøm og jordingsanlegg.

 

UDK 02

Jernbanetunnel

UDK 02
Kulvert og løsmassetunnel

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Veidekke og Niras

 • Ferdig

  2025 

 • Foregår under Strømsåsen, sør for Drammen stasjon.
 • 540 m betongtunnel som bygges i åpen byggegrop.
 • 290 m løsmassetunnel skal kobles til bergtunnel.

 

Vår rolle:

Prosjektering og modellering av føringsveier. Inkluderer trekkerør for høyspent, lavspent og tele, samt kabelkanaler og kummer. Detaljerte BIM-modeller med egenskapsinformasjon.

 

Bodung og Galterud

Nye kryssingsspor

Bodung og Galterud

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Niras

 • Ferdig detaljplan

  2020

 • Detaljplan for to nye kryssingsspor
 • Bodung stasjon og Galterud stasjon på Kongsvingerbanen 
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av tele. 

 

Røabanen og Borgen st.

Oppgradering av banestrøm for t-bane

Røabanen og Borgen st. 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Sporveien

 • Samarbeidspartnere

  Multiconsult

 • Ferdig bygging

  2020/2021 

 • Oppgradering av Borgen overkjøringsspor og deler av Røabanen 
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av banestrømanlegg, samt oppfølging under bygging. 

 

UDK 01

Jernbanetunnel

UDK 01
Bergtunnel og dagsone

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Veidekke og Niras

 • Ferdig

  2025 

 • I Skoger, sør for Drammen
 • 6 km ett-løps dobbeltsporet tunnel
 • 300 m dagsone
 • Med tilhørende tverrslags- og evakueringstunneler skal det bygges tilsammen 10,8 kilometer tunneler
 

 

Vår rolle:

Prosjektering og modellering av føringsveier. Inkluderer trekkerør for høyspent, lavspent og tele, samt kabelkanaler og kummer. Detaljerte BIM-modeller med egenskapsinformasjon.

 

Reinsvoll kryssingsspor

Hoved- og detaljplan

Reinsvoll kryssingsspor 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Niras

 • Ferdig detaljplan

  2019 

 • Reinsvoll stasjon på Gjøvikbanen 
 • Hovedplan og detaljplan: Etablering av kryssingsspor og oppgradering av stasjonsanlegg. 
 

 

Vår rolle:

Prosjektering av tele og lavspent. 

 

Kongsvinger hensetting

Hovedplan

Kongsvinger hensetting 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bane NOR 

 • Samarbeidspartnere

  Niras 

 • Ferdig hovedplan

  2018

Hovedplan: Kongsvinger hensetting 

Vår rolle:

Prosjektering av tele og lavspent.

 

Besøksadresse

Drammensveien 167
3. etasje

Kontakt

StartBANK

Achilles