Tag: Veg & tunnel

ÅRETS ANLEGG: Nordøyvegen

Foto: Henrik Knarvik

Nye undersjøiske tunneler 

Nordøyvegen

bygg.no: Årets anlegg 

Prosjektinfo

 • Byggherre:

  Møre og Romsdal fylkeskommune 

 • Samarbeidspartner:

  Kraftmontasje AS

 • Åpning:

  2022 

 • Total underentreprise elektro 
 • Totalt 13 km tunnel 
  • 3 undersjøiske tunneler 
  • 1 bergtunnel 
 • 10 km veilys 
 

Vår rolle:

Prosjektering av elektro og automasjon: vegbelysning og tunnel-installasjoner.

Illustrasjon: Møre og Romsdal fylkeskommune

Continue reading

Bygata øst Furuset

Urban bygate

Bygata øst Furuset

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Bymiljøetaten, Oslo kommune

 • Entreprenør

  PA Entreprenør

 • Åpning

  2024 

 • Bygate:
  • 320 m lang
  • 21 m bred

Vår rolle:

Prosjektering av belysning, føringsveger og kabelomlegginger.

Continue reading

E6 Ranheim-Værnes

Motorveg og tunneler

E6 Ranheim-Værnes

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Nye Veier

 • Totalentreprenør

  Acciona Construction

 • Total underentreprenør elektro og automasjon

  SICE og Roxel

 • Åpning

  2025-2026 

 • 23 km motorveg med 110-sone 
 • 3 tunneler
 • 5 kryssområder

Vår rolle:

Prosjektering av elektrotekniske anlegg og belysning.

Continue reading

E39 Uføretunnelen

Tunneloppgradering

E39 Uføretunnelen

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Statens vegvesen

 • Totalentreprenør

  Roxel Infra

 • Ferdig bygget

  2022 

 • Sikkerhetsoppgradering av ett-løps vegtunnel
 • Nytt teknisk bygg i dagen
 • Oppgraderte dagsoner: skilt, rekkverk, VA og elektro
 

Vår rolle:

Hovedrådgiver, prosjekteringsledelse, elektroprosjektering, teknisk rådgiver elektro.

Continue reading

Kombikai, Ingøy

Ny flytekaibru

Kombikai, Ingøy

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Troms og Finnmark f.kom.

 • Hovedrådgiver

  Dr.techn. Olav Olsen

 • Ferdig

  2023 

 • Ny fergekai
 • Tilpasning av tilstøtende veg
 

Vår rolle:

Prosjektering av elektro for flytekaibru og aggregathus. Tilpasning av eksisterende belysning og infrastruktur. Utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse.

Continue reading

E16 Eggemoen-Olum

Belysning

E16 Eggemoen-Olum

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Statens vegvesen

 • Samarbeidspartner

  Niras

 •  

  2,2 km gang- og sykkelveg med tilhørende belysning, samt belysning av amfi.

Vår rolle:

Lysdesign og prosjektering elektro.

 • Belysning av gang- og sykkelveg.
 • Lysdesign for amfi.
 • Omlegging av eksisterende infrastruktur.E6 – Arnkvern-Moelv

Ny motorveg og tunnel 

E6 Arnkvern– Moelv 

Prosjektinfo

 • Byggherre

  Nye Veier 

 • Samarbeidspartnere

  Totalentreprenør: Veidekke
  Rådgiver: SWECO 

 • Ferdigstilles

  2020/2021 

 • 24 km, ny 4-felt motorvei 
 • En tunnel 
 • Sideveger 
 • Ringsaker kommune i Innlandet. 
 • Totalentreprise 

Vår rolle:

Prosjektering av vegbelysning og tunnelinstallasjoner, samt oppfølging i byggeperiode.

 • 1
 • 2

Besøksadresse

Drammensveien 167
3. etasje

Kontakt

StartBANK

Achilles